fbpx Nikodem Paweł Mrożek | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Nikodem Paweł Mrożek

Nikodem Paweł Mrożek

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Nikodem Paweł Mrożek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ireneusz Recław

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Włodzimierz Balcerzak, prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik

Dyplom nr 3288.


Gdańsk, 28 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: