fbpx Marcin Pawłowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marcin Pawłowski

Marcin Pawłowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2010 roku

Marcin Pawłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Fizyczne podstawy przetwarzania informacji

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Żukowski

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Konrad Banaszek, dr hab. Andrzej Tomasz Grudka

Dyplom nr 3318.


Gdańsk, 03 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: