fbpx Agata Kołodyńska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Agata Kołodyńska

Agata Kołodyńska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2010 roku

Agata Kołodyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Schematy różnicowe podwyższonego rzędu dokładności dla równań hiperbolicznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Matus

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński, doc. dr hab. Teresa Regińska

Dyplom nr 3321.


Gdańsk, 17 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: