fbpx Elżbieta Maria Puźniakowska-Gałuch | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Elżbieta Maria Puźniakowska-Gałuch

Elżbieta Maria Puźniakowska-Gałuch

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Elżbieta Maria Puźniakowska-Gałuch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Lokalne zagadnienia Cauchy'ego dla równań różniczkowo funkcyjnych cząstkowych pierwszego rzędu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Andrzej Lachowicz, prof. UJ, dr hab. Antoni Leon Dawidowicz

Dyplom nr 3391.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku, 12:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: