fbpx Wojciech Uss | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Wojciech Uss

Wojciech Uss

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2011 roku

Wojciech Uss

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zastosowania indeksu Conleya w teorii bifurkacji

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Gęba

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Maciej Rybicki, prof. UJ, dr hab. Klaudiusz Krzysztof Wójcik

Dyplom nr 3400.


Gdańsk, 18 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: