fbpx Agata Barbara Gołaszewska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Agata Barbara Gołaszewska

Agata Barbara Gołaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2011 roku

Agata Barbara Gołaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Równania różniczkowe z  opóźnionym argumentem zależnym od  funkcji niewiadomej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Jan Turo

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kamont, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

Dyplom nr 3411.


Gdańsk, 27 września 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: