fbpx Marek Beśka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marek Beśka

Marek Beśka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2012 roku

Marek Beśka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Funkcjonały losowe i  operatory dodatnie

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski, prof. dr hab. Tomasz Jakub Szarek, prof. dr hab. Ryszard Szwarc, prof. dr hab. Krzysztof Jan Oleszkiewicz

Dyplom nr 651.


Gdańsk, 14 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: