fbpx Milena Danuta Matusik | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Milena Danuta Matusik

Milena Danuta Matusik

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2012 roku

Milena Danuta Matusik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowo funkcyjnych parabolicznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Regińska, prof. dr hab. Jan Władysław Cholewa

Dyplom nr 3519.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: