fbpx Emilia Halina Baszanowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Emilia Halina Baszanowska

Emilia Halina Baszanowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2012 roku

Emilia Halina Baszanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wzbudzanie atomów halu poprzez zderzenia z  atomami i  jonami helu o  energiach od  10keV do  30keV

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ryszard Drozdowski

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Wiktoria Stachowska, prof. UG, dr hab. Jerzy Kwela

Dyplom nr 3528.


Gdańsk, 12 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: