fbpx Agnieszka Irena Kaczkowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Agnieszka Irena Kaczkowska

Agnieszka Irena Kaczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2013 roku

Agnieszka Irena Kaczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Topologiczne niezmienniki w  gładkiej teorii punktów  periodycznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Grzegorz Piotr Graff

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Grzegorz Jan Gabor, prof. dr hab. Jerzy Jezierski

Dyplom nr 3645.


Gdańsk, 24 maja 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: