fbpx Michał Rafał Jabłonowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Michał Rafał Jabłonowski

Michał Rafał Jabłonowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 czerwca 2013 roku

Michał Rafał Jabłonowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Niezmienniki lokalnych ruchów powierzchni w  kowymiarze 2

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Witold Tadeusz Rosicki

Recenzenci: prof. AGH, dr hab. Leonid Plachta, prof. UW, dr hab. Paweł Traczyk

Dyplom nr 3662.


Gdańsk, 26 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: