fbpx Marta Ewa Frankowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marta Ewa Frankowska

Marta Ewa Frankowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 września 2013 roku

Marta Ewa Frankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wybrane własności topologii gęstości na  przykładzie pewnego ideału

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Jacek Hejduk, dr hab. Piotr Szuca

Dyplom nr 3692.


Gdańsk, 24 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: