fbpx Aneta Teresa Gospodarczyk | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Aneta Teresa Gospodarczyk

Aneta Teresa Gospodarczyk

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2013 roku

Aneta Teresa Gospodarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Własności pewnych quasi-konforemnych fraktali

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanislav Ponomarev

Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Wojciech Antoni Słomczyński, prof. dr hab. Tomasz Jakub Szarek

Dyplom nr 3712.


Gdańsk, 23 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 grudnia 2014 roku, 14:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: