fbpx Simeonika Rangełowa-Jankowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Simeonika Rangełowa-Jankowska

Simeonika Rangełowa-Jankowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2013 roku

Simeonika Rangełowa-Jankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza stężonych sztywnych układów fluoryzujących w  obecności transportu i  pułapkowania energii wzbudzenia elektronowego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Bojarski

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Jacek Jerzy Fisz, prof. dr hab. Janina Heldt

Dyplom nr 3726.


Gdańsk, 16 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: