fbpx Marcin Adam Wieśniak | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marcin Adam Wieśniak

Marcin Adam Wieśniak

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2014 roku

Marcin Adam Wieśniak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Nowe metody identyfikacji wybranych zjawisk o charakterze ściśle kwantowym

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Łuczka, prof. UAM, dr hab. Adam Miranowicz, prof. dr hab. Michał Andrzej Horodecki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Marcin Kuś

Dyplom nr 736.


Gdańsk, 05 marca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: środa, 17 grudnia 2014 roku, 11:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: