fbpx Małgorzata Pułka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Małgorzata Pułka

Małgorzata Pułka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Małgorzata Pułka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Mieszanie w klasie niejednorodnych łańcuchów Markowa i kwadratowych operatorów stochastycznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Bartoszek

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski, prof. dr hab.Tomasz Jakub Szarek

Dyplom nr 3783.


Gdańsk, 16 maja 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 27 maja 2014 roku, 9:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba