fbpx Monika Wrzosek | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Monika Wrzosek

Monika Wrzosek

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2014 roku

Monika Wrzosek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Metoda Newtona dla stochastycznych równań różniczkowo-funkcyjnych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski, prof. UZ, dr hab. Anna Karczewska

Dyplom nr 3795.


Gdańsk, 23 czerwca 2014 r.

Data publikacji: piątek, 30 maja 2014 roku, 12:01
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 grudnia 2014 roku, 13:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Stempniewicz