fbpx Marcin Marek Markiewicz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marcin Marek Markiewicz

Marcin Marek Markiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2014 roku

Marcin Marek Markiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakteryzacja i detekcja wielocząstkowego splatania

Characterization and detection of multipartite entanglement

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Żukowski

Promotor pomocniczy: dr Wiesław Laskowski
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Marcin Kuś, prof. dr hab. Antoni Piotr Wójcik

Dyplom nr 3825.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Abstract

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie rozprawy doktorskiej281.25 KB
Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 14:43
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 grudnia 2014 roku, 13:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Stempniewicz