fbpx Radosław Drabiński | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Radosław Drabiński

Radosław Drabiński

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Radosław Drabiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Sigma - ciała bezatomowe i rodziny sigma - niezależne

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Grzegorek

Recenzenci: prof. PŁ, dr hab. Artur Franciszek Bartoszewicz, prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik

Dyplom nr 3802.


Gdańsk, 08 lipca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 15 lipca 2014 roku, 13:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba