fbpx Magda Dettlaff | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Magda Dettlaff

Magda Dettlaff

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2015 roku

Magda Dettlaff

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Liczba podziałowa dla dominowania w grafach

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Topp

Recenzenci: prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. dr hab. Zbigniew Bogdan Lonc

Dyplom nr 3877.


Gdańsk, 27 lutego 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 24 lutego 2015 roku, 10:02
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 marca 2015 roku, 13:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Stempniewicz