fbpx Dawid Jan Jankowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Dawid Jan Jankowski

Dawid Jan Jankowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 kwietnia 2015 roku

magister Fizyki w zakresie fizyki biomedycznej

Dawid Jan Jankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Badanie własności fotofizycznych wzmocnionej emisji fluoroforów sprzężonej z plazmonami powierzchniowymi metali w układach jedno- i dwuskładnikowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Piotr Bojarski

Recenzenci: Prof. dr hab. Wiesław Wiczk, Prof. PP, dr hab. Tomasz Kazimierz Martyński

Dyplom nr 3900.


Gdańsk, 27 kwietnia 2015 r.

Recenzje

Data publikacji: piątek, 13 marca 2015 roku, 9:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 maja 2015 roku, 11:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Stempniewicz