fbpx Anna Maria Przysiężna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Anna Maria Przysiężna

Anna Maria Przysiężna

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 listopada 2015 roku

Anna Maria Przysiężna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

On engineering topological effects in ultracold atoms

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Paweł Horodecki

Kopromotor: dr Omjyoti Dutta

Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Gajda, prof. dr hab. Arkadiusz Kazimierz Wójs

Dyplom nr 3966.


Gdańsk, 19 listopada 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf14.84 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf17 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf5.53 MB
PDF icon recenzja_2.pdf611.31 KB
Data publikacji: wtorek, 6 października 2015 roku, 9:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 listopada 2015 roku, 10:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka