fbpx Anna Maria Małafiejska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Anna Maria Małafiejska

Anna Maria Małafiejska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2016 roku

Anna Maria Małafiejska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Końcówkowe kolorowanie grafów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Recenzenci: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Dyplom nr 4078.


Gdańsk, 26 września 2016 r.

Data publikacji: środa, 5 października 2016 roku, 10:35
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 14:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba