fbpx Agnieszka Urszula Wałachowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Agnieszka Urszula Wałachowska

Agnieszka Urszula Wałachowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 2018 roku

magister inż.Matematyki

Agnieszka Urszula Wałachowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Własności graniczne funkcjonałów gaussowskich

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Beśka

Recenzenci: dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, dr hab. Rafał Jan Kapica

Dyplom nr 4254.


Gdańsk, 27 lutego 2018 r.

Data publikacji: piątek, 16 grudnia 2016 roku, 13:05
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 14:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka