fbpx Patryk Andrzej Kamiński | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Patryk Andrzej Kamiński

Patryk Andrzej Kamiński

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 2021 roku

magister Fizyki

Patryk Andrzej Kamiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rozkład ładunku chmury elektronowej w atomie He powstałym w wyniku przechwycenia elektronu przez jon He+ w zakresie energii pośrednich

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Danuta Stefańska (Politechnika Poznańska), dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (Politechnika Gdańska)

Dyplom nr 4607.


Gdańsk, 05 listopada 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract439.29 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie446.09 KB

Recenzje

Data publikacji: piątek, 16 grudnia 2016 roku, 13:42
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 listopada 2021 roku, 12:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka