fbpx Ryszard Savitar Veynar | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ryszard Savitar Veynar

Ryszard Savitar Veynar

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2017 roku

Ryszard Savitar Veynar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Fizyczne ograniczenia na przetwarzanie informacji kwantowej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wiesław Marek Laskowski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Pawłowski
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Juliusz Horodecki, dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM

Dyplom nr 4222.


Gdańsk, 12 grudnia 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_eng.pdf1.48 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_pl.pdf1.86 MB

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 20 grudnia 2016 roku, 8:56
Ostatnia modyfikacja: środa, 20 grudnia 2017 roku, 9:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka