fbpx Marta Miotke-Wasilczyk | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marta Miotke-Wasilczyk

Marta Miotke-Wasilczyk

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lipca 2020 roku

magister Fizyki

Marta Miotke-Wasilczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Badanie procesów chłonności i uwalniania substancji czynnych z hydrożelowych nanokompozytów polimerowych


oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Kwela

Promotor pomocniczy: dr Justyna Strankowska
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

Dyplom nr 4580.


Gdańsk, 27 lipca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract35.06 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie38.69 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. W.Gruszecki452.07 KB
PDF icon Recenzja prof. M.Sznitowska328.24 KB
Data publikacji: czwartek, 24 sierpnia 2017 roku, 9:22
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 września 2020 roku, 9:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Szczekocka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka