fbpx Dzmitryi Ushakou | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Dzmitryi Ushakou

Dzmitryi Ushakou

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2020 roku

Dzmitryi Ushakou

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Spektralne i kinetyczne charakterystyki układów molekularnych z ESIPT w badaniach odwracalności procesów przeniesienia ładunku oraz w badaniach procesów powstawania kompleksów i polimeryzacji

The spectral and kinetic properties of molecular systems with ESIPT in studies of charge transfer reversibility, complex formation and polymerization processes. 

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Vladimir Tomin

Recenzenci: dr hab. Jerzy Karpiuk, IF PAN, dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

Dyplom nr 4595.


Gdańsk, 12 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract102.65 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie282.32 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. J.Karpiuk404.17 KB
PDF icon recenzja prof. R.Luchowski985.22 KB
Data publikacji: środa, 20 grudnia 2017 roku, 10:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, 8:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka