fbpx Sebastian Gabriel Mahlik | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Sebastian Gabriel Mahlik

Sebastian Gabriel Mahlik

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2018 roku

Sebastian Gabriel Mahlik

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Wpływ stanów pośrednich na własności spektroskopowe jonów lantanowców w matrycach dielektrycznych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz, prof. dr hab. Detlef Hommel, prof. dr hab. Wiesław Stanisław Stręk

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Adam Kiejna

Dyplom nr 892.


Gdańsk, 18 października 2018 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof_rudowicz.pdf858.8 KB
PDF icon rezencja_prof_strek.pdf556.68 KB
PDF icon recenza_prof_hommel.pdf467.48 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_habilitacyjny_smahlik.pdf624.83 KB

Autoreferat

Self-presentation

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon sklad_komisji.pdf453.67 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_rw.pdf593.58 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_komisji.pdf433.75 KB
Data publikacji: wtorek, 9 października 2018 roku, 13:03
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 25 października 2018 roku, 12:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka