fbpx Jakub Jan Borkała | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Jakub Jan Borkała

Jakub Jan Borkała

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2020 roku

magister Fizyki

Jakub Jan Borkała

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zastosowanie kodów swobodnego dostępu w kwantowej teorii informacji

Applications of Quantum Random Access Codes in Quantum Information

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN, dr hab. Gniewomir Sarbicki, prof. UMK

Dyplom nr 4567.


Gdańsk, 30 czerwca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract48.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie49.68 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. R.Augusiak11.18 MB
PDF icon Recenzja prof. G.Sarbicki2.38 MB
Data publikacji: środa, 21 listopada 2018 roku, 12:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 lipca 2020 roku, 12:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka