fbpx Máté Farkas | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Máté Farkas

Máté Farkas

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2020 roku

Máté Farkas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Certyfikacja pomiarów kwantowych: Bazy wzajemnie nieobciążone i miary niekompatybilności

Certiyfing quantum measurements: mutually unbiased bases and measures of incompatibility

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jędrzej Kaniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Chruściński, UMK, dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN

Dyplom nr 4559.


Gdańsk, 15 czerwca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf36.71 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie37.97 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. D.Chruściński269.75 KB
PDF icon Recenzja prof. J.Korbicz173.07 KB
Data publikacji: poniedziałek, 30 września 2019 roku, 9:13
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 czerwca 2020 roku, 13:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka