fbpx Karolina Agata Lademann | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Karolina Agata Lademann

Karolina Agata Lademann

Uchwałą Rady Dyscypliny Matematyka Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2023 roku

Karolina Agata Lademann

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody aproksymacji numerycznej liniowego równania Kleina-Gordona z masą czasowo- i przestrzenno-zależną

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Matematyka

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Karolina Kropielnicka

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz (Arizona State University), dr hab. Łukasz Płociniczak (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha (Uniwersytet Warszawski )

Gdańsk, 05 grudnia 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon doktorat_karolina_lademann.pdf2.12 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf152.06 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszcenie.pdf178.65 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.28 MB
PDF icon Recenzja 2703.98 KB
PDF icon Recenzja 3325.18 KB
Data publikacji: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:46
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku, 9:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Wenta
Treść wprowadzona przez: Gabriela Wenta