fbpx Ray Ganardi | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ray Ganardi

Ray Ganardi

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 listopada 2022 roku

mgr

Ray Ganardi

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Correlations in mediated dynamics 

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Paterek

Promotor pomocniczy: dr Adrian Kołodziejski
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Miranowicz (Uniwersytet Adama Mickiewcza), prof. dr hab. Dariusz Chruściński (uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN

Dyplom nr 4818.


Gdańsk, 04 listopada 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska R.Ganardi1.06 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract49.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie49.65 KB
Data publikacji: wtorek, 7 czerwca 2022 roku, 11:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 listopada 2022 roku, 14:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka