fbpx Ricard Ravell Rodríguez | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ricard Ravell Rodríguez

Ricard Ravell Rodríguez

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2023 roku

mgr

Ricard Ravell Rodríguez

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Dfferent levels of approximations in Open Quantum Systems and their applications

Różne poziomy przybliżeń w kwantowych układach otwartych i ich zastosowania

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Horodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Dajka (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Dariusz Chruściński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr Zbigniew Ficek (Uniwersytet Zielonogórski)

Dyplom nr 4931.


Gdańsk, 07 lipca 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska R.R.Rodriguez2.06 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract34.84 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie34.84 KB
Data publikacji: poniedziałek, 10 kwietnia 2023 roku, 21:25
Ostatnia modyfikacja: piątek, 7 lipca 2023 roku, 18:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Szczekocka
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka