fbpx Agata Magdalena Lazarowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Agata Magdalena Lazarowska

Agata Magdalena Lazarowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2016 roku

magister nauk fizycznych w zakresie fizyki

Agata Magdalena Lazarowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Badanie przejść promienistych jonów lantanowców w wybranych materiałach dielektrycznych metodami spektroskopii wysokociśnieniowej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Grinberg

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Mahlik
Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW

Dyplom nr 4095.


Gdańsk, 23 listopada 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie78.53 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf4.21 MB
PDF icon recenzja_2.pdf3.29 MB
Data publikacji: czwartek, 8 września 2016 roku, 13:39
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 listopada 2016 roku, 12:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka