fbpx Tadeusz Leśniewski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tadeusz Leśniewski

Tadeusz Leśniewski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2021 roku

magister inżynier fizyki

Tadeusz Leśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ temperatury i ciśnienia na własności optyczne luminoforów fluorkowych aktywowanych jonami Mn4+

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Suchocki, prof. dr hab. Przemysław Dereń

Dyplom nr 4666.


Gdańsk, 11 czerwca 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract87.22 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie101.64 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. A.Suchocki417.7 KB
PDF icon Recenzja prof. P.Dereń447.41 KB
Data publikacji: środa, 21 grudnia 2016 roku, 9:20
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 czerwca 2021 roku, 14:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka