fbpx Natalia Górecka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Natalia Górecka

Natalia Górecka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 2021 roku

magister Fizyki

Natalia Górecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ modyfikacji matrycy na właściwości spektroskopowe fosforanów domieszkowanych jonami europu

The influence of matrix modification on the spectroscopic properties doped with the europium ions

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Karol Szczodrowski
Recenzenci: prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski, prof. dr hab. Wojciech Pisarski

Dyplom nr 4694.


Gdańsk, 08 października 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract136.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie95.25 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja Prof. W.Ryba-Romanowski549.12 KB
PDF icon Recenzja Prof. W.Pisarski667.19 KB
Data publikacji: wtorek, 16 stycznia 2018 roku, 12:17
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 października 2021 roku, 9:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka