fbpx Marta Leśniak | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marta Leśniak

Marta Leśniak

Uchwałą Rady Dyscypliny Matematyka Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 września 2020 roku

magister matematyki

Marta Leśniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Normalne generatory grupy klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej

Normal generators of the mapping class group of a nonorientable surface

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Matematyka

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jan Dymara, prof.UWr, dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW

Dyplom nr 4581.


Gdańsk, 16 września 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract113.5 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie84.97 KB
Data publikacji: poniedziałek, 30 września 2019 roku, 9:07
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 października 2020 roku, 11:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka