fbpx Palash Pandya | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Palash Pandya

Palash Pandya

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 listopada 2022 roku

Palash Pandya

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Application of chosen optimization algorithms for recognition of nonclassical effects

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Łukasz Pawela, prof. IITiS PAN, dr hab. Paweł Caban (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Karol Bartkiewicz, prof. UAM

Dyplom nr 4819.


Gdańsk, 04 listopada 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa3.06 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract51.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie40.2 KB
Data publikacji: wtorek, 10 listopada 2020 roku, 9:30
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 listopada 2022 roku, 14:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka