fbpx Marcin Marek Markiewicz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marcin Marek Markiewicz

Marcin Marek Markiewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2022 roku

doktor nauk fizycznych w zakresie Fizyki

Marcin Marek Markiewicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: Przejawy nieklasyczności w układach kwantowomechanicznych i kwantowooptycznych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN, dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN, dr hab. Karol Bartkiewicz, prof. UAM, dr hab. Katarzyna Roszak

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konrad Banaszek


Gdańsk, 28 lutego 2024 r.

Recenzje

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek544.39 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat22.32 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation22.27 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna246.56 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała komisji habilitacyjnej176.86 KB

Uchwała Rady Dyscypliny

ZałącznikWielkość
PDF icon 36-2022.pdf247.54 KB
Data publikacji: piątek, 14 stycznia 2022 roku, 13:53
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 lutego 2023 roku, 21:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Szczekocka
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka