fbpx Monika Alicja Rosicka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Monika Alicja Rosicka

Monika Alicja Rosicka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

magister Matematyki

Monika Alicja Rosicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Permutation graphs and their properties 

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bogdan Lonc , prof. dr hab. Maciej Marek Sysło

Dyplom nr 4151.


Gdańsk, 24 kwietnia 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenieang.pdf22.07 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf23.51 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof.m.syslo.pdf3.01 MB
PDF icon recenzja_prof.z.lonc.pdf2.34 MB
Data publikacji: środa, 21 grudnia 2016 roku, 9:17
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka