fbpx Michał Piotr Banacki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Michał Piotr Banacki

Michał Piotr Banacki

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lutego 2022 roku

magister Fizyki

Michał Piotr Banacki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Symetrie wybranych struktur wypukłych w teorii informacji kwantowej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Szczygielski
Recenzenci: dr hab. Marek Mozrzymas, prof. UWr, dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN

Dyplom nr 4743.


Gdańsk, 11 lutego 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract33.42 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie34.97 KB
Data publikacji: środa, 21 listopada 2018 roku, 11:41
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 lutego 2022 roku, 10:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka