fbpx Instytut Fizyki Doświadczalnej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Symbol: 
K200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni