fbpx Pracownicy | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Pracownicy

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni