fbpx Marek Winczewski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marek Winczewski

Marek Winczewski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2023 roku

Marek Winczewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„”

„Fundamental Limitations within the Selected Cryptographic Scenarios and Supra-Quantum Theories”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Karol Horodecki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Konrad Banaszek (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Antoni Wójcik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach)

Gdańsk, 03 grudnia 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska M.Winczewski7.73 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract8.13 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie8.13 MB
Data publikacji: czwartek, 7 stycznia 2021 roku, 14:06
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 września 2023 roku, 23:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Szczekocka
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka