fbpx Tomasz Ignacy Tylec | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tomasz Ignacy Tylec

Tomasz Ignacy Tylec

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2014 roku

Tomasz Ignacy Tylec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Struktura zbioru odwzorowań dodatnich między niskowymiarowymi algebrami macierzowymi

On the structure of the set of positive maps between low dimensional matrix algebras

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysłam Adam Majewski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Marcin Kuś, dr hab. Piotr Mikołaj Sołtan

Dyplom nr 3819.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie-en.pdf612.31 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie-pl.pdf611.41 KB

Recenzje

Data publikacji: środa, 13 sierpnia 2014 roku, 12:39
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 grudnia 2014 roku, 9:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Stempniewicz